Optužnica i Kaznena Prijava

Ako nakon preliminarne istrage ima dovoljno naznaka za osuđujuću presudu, javni tužitelj će podnijeti optužnicu protiv optuženog. Slanjem kaznene prijave ili optužnice sudu, javni tužitelj podnosi zahtjev za održavanje ročišta. Krivičnu prijavu ili optužnicu sud osobno uručuje optuženom, koji se nakon uručenja iz optuženog mijenja u optuženog. Ako primite kaznenu prijavu ili optužnicu, stoga biste trebali odmah angažirati odvjetnika koji će poduzeti radnje i ostvariti svoja prava. Državno odvjetništvo mora podnijeti zahtjeve za dokaze za glavnu raspravu u kaznenoj prijavi; državno odvjetništvo mora navesti koje svjedoke ili druge dokaze traži. Za razliku od optužnice, optuženi nema pravo žalbe na kaznenu prijavu. Glavna rasprava održava se na kaznenom sudu, ovisno o težini djela, to može biti okružni sud ili regionalni sud. Sudac pojedinac uvijek odlučuje na okružnom sudu. Na regionalnom sudu odlučuje sudac pojedinac, sudac porotnik ili porota.

+43 650 27 26 150