Privatni Konkurs

Dođi kod mene. Oslobadam vas od svih dugova!
Privatni konkurs je zakonski regulisana mogućnost za poštene dužnike da izmire dugove sa primarnim ciljem potpunog oslobađanja od duga.
Što pre započnete sa otvaranjem postupka namirenja duga, to će bolje, jer će pokretanje postupka namirenja duga zaustaviti sve exekucije koje imate!
Na sudu, sa mojom pomoc, dužnik nudi svojim poveriocima kvotu – koja se takođe može isplatiti u obrocima. To odgovara stanju prihoda dužnika u narednih pet godina. Procena se zasniva na nadoknadivim naknadama dužnika, za koje se očekuje da dužnik ostvari tokom pet godina.

Moja stopa uspeha je 100%!

+43 650 27 26 150