Uslovni otpust iz zatvora

Ako je počinilac odslužio polovinu kazne zatvora izrečene u presudi – ali najmanje tri meseca – biće pušten iz zatvora ako se može pretpostaviti da neće ponovo postati kriminalac uprkos prevremenom puštanju na slobodu. Međutim, zatvorenik se pušta na slobodu najkasnije nakon dve trećine kazne izrečene u presudi, osim ako ne postoje posebni razlozi za bojazan da će ponovo postati kriminalac.

Prestupnik koji je osuđen na kaznu doživotnog zatvora ne može biti uslovno pušten na slobodupre odsluženja 15 godina.

U slučaju uslovnog otpusta iz zatvora, određuje se suđenje. Probni period je najmanje godinudana, a najviše tri godine. Ako je ostatak uslovno oslobođene kazne duži od tri godine, rok proveravanja je pet godina. U slučaju uslovnog otpusta od doživotnog zatvora, suđenje je deset godina.

+43 650 27 26 150