Azil

Azil znači zaštitu od progona u vašoj zemlji. Da bi se dobio azil, tražilac azila mora biti pojedinačno gonjen iz određenog razloga. To znači da neko želi da mu ili njoj naudi. Gonjenje je neopravdano mešanje u zaštićena prava. Država ili progoni sebe (npr. policija maltretira) ili ne štiti od progona drugih (npr. policija ne pomaže). Kod ispitivanja se mora predati pasos i ostale dokumente i proveravaju se od strane nadležnih organa i čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za postupak azila. Zbog toga je veoma važno da se kopije naprave pre nego što se dokazi predaju nadležnima. Takođe bi trebalo da zatražite potvrdu. Najpogodniji su dokazi koji se konkretno odnose na lični problem tražioca azila u matičnoj zemlji ili na njegove rođake.

Ako dobijete azil, imate ograničeno pravo boravka na tri godine. Dozvoljeno vam je da radite i možete dobiti konvencijski pasoš. Posle tri godine proveravaće se da li su uslovi za azil i dalje ispunjeni. Iz određenih razloga – na primer, ako postoji pravosnažna presuda za teško krivično delo ili se situacija u zemlji porekla popravila do te mere da više nema potrebe za zaštitom – može se desiti da se status azilanta oduzme. Ako nema razloga za odbijanje azila, a i dalje postoji potreba za zaštitom, dobićete neograničeno pravo boravka.

Kontinuirani legalni boravak u Austriji je veoma važan ako tražioci azila žele da ostanu duže u Austriji i možda žele da podnesu zahtev za pravo na stalni boravak („stalni boravak – EU“) ili austrijsko državljanstvo.

+43 650 27 26 150