Definicija i oblici braka iz interesa u Austriji

U austrijskoj jurisprudenciji, brakovi iz interesa su u osnovi formalno valjanibrakovi koji se sklapaju isključivo u svrhu davanja prednosti nekome. Nije bitnoda li ova naknada pripada jednom od supružnika, oboje ili trećem licu. U većinislučajeva, ove obećane beneficije su ili novčani iznosi ili materijalna imovina, na primjer u obliku boravišne dozvole ili zaustavljanja obaveze napuštanjazemlje koja je stvarno nametnuta. Ovi lažni brakovi stoga imaju dobroosmišljenu i organiziranu kriminalnu strukturu. Bitno je da je u konkretnombraku iz interesa prema Zakonu o policiji za strance jedan od supružnika„stranac” i stoga (još) nema austrijsko državljanstvo.

Uslovni otpust od zatvorske kazne

Ako je počinilac izdržao polovinu zatvorske kazne izrečene u kazni – ali najmanje tri meseca – biće pušten iz zatvora ako se može pretpostaviti da neće ponovo počiniti krivično delo uprkosprevremenom puštanju na slobodu. Međutim, osuđenik će biti pušten na slobodu najkasnijedo dve trećine kazne zatvora izrečene u izrečenoj kazni, osim ako ne postoje posebni razloziza bojazan da će ponovo počiniti krivično delo. Učinilac koji je osuđen na kaznu doživotnog zatvora ne može biti uslovno otpušten dok ne odsluži 15 godina. Za uslovni otpust iz zatvorske kazne određuje se probni rad. Probni rad je najmanje godinudana, a najviše tri godine. Ako uslovno oslobođena kazna prelazi tri godine, rok proveravanjaje pet godina. Kada je uslovno otpušten iz doživotne kazne, probni rad je deset godina.

Terapija mesto kazna

Apsolutno uzorna institucija austrijskog zakonodavstva. Zločinci koji su krivična dela počinili isključivo zbog zavisnosti od droge ili alkohola mogu da se prijave za terapiju umesto za kaznu, koju obično i sud dodeljuje. Terapija umesto kažnjavanja je poseban oblik odloženog kažnjavanja koji je namenjen osudi za krivična dela po Zakonu o opojnim supstancama ili srodna dela … Read more

Povreda tela

Telesna povreda je krivično delo prema austrijskom krivičnom zakonu. Pravi se razlika između različitih vrsta telesnih povreda, koje rezultiraju različitim kaznama za telesne povrede.Telesna povreda u krivičnom smislu je svako narušavanje fizičkog integriteta ili drugo oštećenje zdravlja prouzrokovano od strane drugog lica. Dakle, telesna povreda u krivičnom pravu z. B. slomljena kost, modrica ili posekotina. … Read more

Azil

Azil znači zaštitu od progona u vašoj zemlji. Da bi se dobio azil, tražilac azila mora biti pojedinačno gonjen iz određenog razloga. To znači da neko želi da mu ili njoj naudi. Gonjenje je neopravdano mešanje u zaštićena prava. Država ili progoni sebe (npr. policija maltretira) ili ne štiti od progona drugih (npr. policija ne pomaže). … Read more

Tjelesna povreda

Tjelesna povreda je krivično djelo prema austrijskom krivičnom zakonu. Pravi se razlika između različitih vrsta tjelesnih ozljeda koje rezultiraju različitim kaznama za tjelesne ozljede. Međutim, tjelesna povreda ne samo da ima krivične posljedice za počinitelja, već može rezultirati i zahtjevima za naknadu štete i naknade za bol i patnju, posebno u slučaju teške tjelesne povrede. … Read more

Uslovni otpust iz zatvora

Ako je počinilac odslužio polovinu kazne zatvora izrečene u presudi – ali najmanje tri meseca – biće pušten iz zatvora ako se može pretpostaviti da neće ponovo postati kriminalac uprkos prevremenom puštanju na slobodu. Međutim, zatvorenik se pušta na slobodu najkasnije nakon dve trećine kazne izrečene u presudi, osim ako ne postoje posebni razlozi za … Read more

Određivanje i trajanje istražnog zatvora 

Pritvor, ili skraćeno pritvor, može se odrediti samo na zahtev javnog tužioca i odlukom suda. Svaku uhapšenu osobu sudija mora ispitati u roku od 48 sati. Na početku saslušanja, sudija mora da obavesti optuženog o optužbama koje se protiv njega iznose. Nakon saslušanja, sudija mora odmah da odluči da li će optuženi biti pušten na … Read more

Prekršaj droge u Austriji

§ 27 SMG (1) Ko prekrši propise 1. nabavlja, poseduje, proizvodi, transportuje, uvozi, izvozi ili nudi, predaje ili nabavlja drugom licu, 2. Uzgaja ili uzgaja biljke opijumskog maka, koke ili kanabisa u svrhu proizvodnje opojnih droga 3. nudi, ostavlja, nabavlja pečurke koje sadrže psilocin, psilotin ili psilocibin drugom licu ili ih uzgaja u cilju zloupotrebe … Read more

Preti vam zatvor?

Jeste li uhapšeni ili vam prijeti duga zatvorska kazna? Je li policija uhapsila vas ili vašeg rođaka? Ne ustručavajte se odmah me nazvati! Ako ste uhapšeni, morate odmah odgovoriti. Imam dugogodišnje iskustvo u krivičnom pravu. Brzo zatražite pravni savjet o hapšenju, pritvoru ili zatvaranju prije suđenja. Odmah ću se javiti policiji i javnom tužilaštvu. Pri … Read more

+43 650 27 26 150