Static overlay
Vaš odvjetnik u Beču
Mag. Dinko Knjizevic

§ Kazneno pravo
§ Strano pravo
§ Privatni bankrot
§ Poslovno kazneno pravot

Vi tražite austrijskog advokata u Beču ili advokata u Austriji koji govori srbski?
Advokat koji je expert u krivičnom pravu?

a zastupam klijente u kaznenim postupcima pred sudovima i drugim tijelima u Austriji.

Član sam Advokatske komore Austrije i Advokatske komore Beča. Ja imam višegodišnje iskustvo u krivičnim postupcima i to u predmetima krivice odnosno odbranama prvenstveno za sva krivična djela: tjelesnih povreda, krađa, razbojništva, razbojnička krađa, ucjena, prinuda, proganjanje, iznuda, prevara, nasilje u porodici, seksualnih delikata, naplata alimentacije, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, zaštita okoliša, kaznena djela protiv sigurnosti prometa, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ostala krivična djela. 

Ja nudim zastupanje klijenata pred krivičnim sudom, u svojstvu oštećenih ili privatnih tužilaca u krivičnom i predkrivičnom postupku, zastupanje na policijskom ispitivanju, zastupanje u privrednim prestupima i krivičnim djelima, odbrana maloletnika i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih djela. Ja pomažem u saslušanju drugih organa vlasti kao što su javni tužioci. U krivičnom postupku zastupam i oštećene krivičnim djelom i to oštećene kao tužioce i oštećene sa imovinskopravnim zahtjevom.

Na prvom sastanku pregledamo zajedno pravne mogućnosti i vaše šanse, nakon toga odlučujemo na daljoj saradnji. Cilj je da budite zadovoljni i da stvari budu korektno i ispravno rješene pred sudom u okviru prava. 

Uspešni kupci su najbolji oglasi
Mag. Književić je izvrstan pravnik koji za svoje klijente čini najbolje.
U sudnici se bori kao lav. Takođe je veoma orijentisan na rešenje i apsolutno pouzdan.
Za mene je postigao najbolji rezultat. Zahvaljujem!

Milo R. ★★★★★
Mag. Knjizevic se već pokazao kao visoko kompetentan i pouzdan u nekoliko slučajeva. Na pravna pitanja daje
strpljiv i precizan odgovor i uvek ste u dobrim rukama. Sa mag. Književićem imam dragocenog partnera
pravna pitanja pored mene, koja su mi veoma drago. Zato ga mogu samo toplo preporučiti!

Dorian B. ★★★★★
Advokat Knjizevic je advokat sa velikom stručnošću koji uspeva da uđe u srž stvari. Preporučujemo!
Veoma iskusan i posvećen advokat. Puno vam hvala na pomoći u mom slučaju.

Stefan D. ★★★★★
Call Now Button+43 650 27 26 150